Alphabetical Artist Index: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Chronological Artist Index: Before Christ, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI

Vasily Ivanovich Ulanov. Bogolyubsky Theotokos with Deisus. From Holy Trinity Church v Syromyatnikah in Moscow. 1712. State Tretyakov Gallery

Vasily Ivanovich Ulanov. Bogolyubsky Theotokos with Deisus. From Holy Trinity Church v Syromyatnikah in Moscow. 1712. State Tretyakov Gallery

Literature in Russian:

Up.

Main page.