Theophanes the Greek

Andrei Rublev

Feodor Evtihievich Zubov

Ilya Fillipov

Karp Ivanovich Zolotaryov

Kirill Ivanovich Ulanov

Ivan Feodorovich Zubov

Vasily Ivanovich Ulanov

Ivan Nikitich Nikitin

Ivan Yakovlevich Vishnyakov

Andrei Matveevich Matveev

Aleksey Petrovich Antropov

Alexander Ewstafiewich Kotzebu

Nikolai Egorovich Sverchkov

Vasiliy Ivanovich Surikov

Victor Mihaylovich Vasnetsov

Sergey Dmitrievich Miloradovich

Mihail Aleksandrovich Vrubel

Nikolai Konstantinovich Rerih

Ivan Yakovlevich Bilibin

Pavel Nikolayevich Filonov,

Konstantin Alexeyevich Vasilyev

Victor Petrovich Gritsyuk

Alexander Averyanov

Russian art. Andrei Rublev. Saint martyr Lavr. Fresco on the  south-east column of Assumption Cathedral on the Gorodok in Zvenigorod c. 1400

Andrei Rublev. Saint martyr Laurus. Fresco on the south-east column of Assumption Cathedral on the Gorodok in Zvenigorod c. 1400

 

Alphabetical Artist Index

Andrei Rublev, Aleksey Petrovich Antropov, Alexander Averyanov, Ivan Yakovlevich Bilibin, Ilya Fillipov, Pavel Nikolaevicn Filonov, Victor Petrovich Gritsyuk, Alexander Ewstafiewich Kotzebu, Andrei Matveevich Matveev, Sergey Dmitrievich Miloradovich, Ivan Nikitich Nikitin, Nikolai Konstantinovich Rerih, Vasiliy Ivanovich Surikov, Nikolai Egorovich Sverchkov, Theophanes the Greek, Kirill Ivanovich Ulanov, Vasily Ivanovich Ulanov, Konstantin Alexeyevich Vasilyev, Victor Mihaylovich Vasnetsov, Ivan Yakovlevich Vishnyakov, Mihail Aleksandrovich Vrubel, Karp Ivanovich Zolotaryov, Feodor Evtihievich Zubov, Ivan Feodorovich Zubov

 

Chronological Artist Index

Theophanes the Greek, Andrei Rublev, Feodor Evtihievich Zubov, Ilya Fillipov, Karp Ivanovich Zolotaryov, Kirill Ivanovich Ulanov, Ivan Feodorovich Zubov, Vasily Ivanovich Ulanov, Ivan Nikitich Nikitin, Ivan Yakovlevich Vishnyakov, Andrei Matveevich Matveev, Aleksey Petrovich Antropov, Alexander Ewstafiewich Kotzebu, Nikolai Egorovich Sverchkov, Vasiliy Ivanovich Surikov, Victor Mihaylovich Vasnetsov, Sergey Dmitrievich Miloradovich, Mihail Aleksandrovich Vrubel, Nikolai Konstantinovich Rerih, Ivan Yakovlevich Bilibin, Pavel Nikolayevich Filonov, Konstantin Alexeyevich Vasilyev, Victor Petrovich Gritsyuk, Alexander Averyanov,

 

Russian art. Vasily Alekseyevich Vatagin. The Bear

Vasily Alekseyevich Vatagin. The Bear

Russian art gallery. In Russian
 

Up.

Main page.

Russian art gallery. In Russian