Chronological Artist Index

Theophanes the Greek, Andrei Rublev ( -1428), George Mitrofanovic, Fyodor Evtihievich Zubov ( -1689), Ilya Fillipov, Karp Ivanovich Zolotaryov ( -1698), Kirill Ivanovich Ulanov ( - 1731), Ivan Fyodorovich Zubov (1667- after 1744), Vasily Ivanovich Ulanov, Ivan Nikitich Nikitin (1680s -1742), Ivan Yakovlevich Vishnyakov (1699-1761), Andrei Matveevich Matveev (1701-1739), Aleksey Petrovich Antropov (1716-1795), Uros Knezevic (1811-1876), Katarina Ivanovic (1811-1882), Alexander Ewstafiewich Kotzebu (1815-1889), Nikolai Egorovich Sverchkov (1817-1898), Pavle Cortanovic (1830-1903), Djura Jaksic (1832-1878), Adam Stefanovic (1832-1887), Stevan Todorovic (1832-1925), Aleksandar Dobric (1837-1863), Vasiliy Ivanovich Surikov (1848-1916), Victor Mihaylovich Vasnetsov (1848-1926), Djordje Krstic (1851-1907), Sergey Dmitrievich Miloradovich (1851-1943), Mihail Aleksandrovich Vrubel (1856-1910), Uros Predic (1857-1953), Paja Jovanovic (1859-1957), Nikolai Konstantinovich Rerih (1874-1947), Ivan Yakovlevich Bilibin (1876-1942), Pavel Nikolayevich Filonov (1883-1941), Olja Ivanjicki (1931-2009), Konstantin Alexeyevich Vasilyev (1942-1976), Dragos Kalajic (1943-2005), Victor Petrovich Gritsyuk (1949-2009), Alexander Averyjanov,

 

Up.

Main page.